Bul.Mihaila Pupina 10V/II, 5th floor, apt 517, 11070 Novi Beograd, Serbia
Teleprompteri

Vesti i živi događaji, snimci sa više kamera su zahtevni projekti i kao takvi zahtevaju izuzetno visoke funkcije od svojih teleprompter sistema. Promene skripte često moraju biti ubačene u sam teleprompter u realnom vremenu.


Naš teleprompter portfolio se sastoji od sledećih brendova:

Portablni teleprompteri zasnovani na tabletima i tehnologiji pametnih telefona.

Veliki izbor pouzdanih, pristupačnih telepromptera za profesionalno i potrošačko tržište. Vi odlučujete koja kombinacija funkcija i koji cenovni rang odgovara Vašim specifičnim potrebama. Da biste saznali više o svakoj liniji proizvoda, kliknite na plave dugme iznad i pogledajte dole prikazani video pomoći u izboru pravog telepromptera za Vaše potrebe. Dizajniran i sastavljen u SAD-u sa najsjajnijim američkim staklom.

Studijski, Prezentacioni ili portabilni EFP Teleprompteri.